1. Definitioner

1.1. I det här dokumentet kommer följande termer med versaler att ha, om inte sammanhanget anger annat, de betydelser som anges nedan:

VARUMÄRKEN: representerar varumärken som tillhör Smart Balance Technology Srl, såsom, men inte begränsat till, namnet Smart Balance.

WEBBPLATS: representerar Internetwebbplatsen som tillhör Smart Balance, som finns på www.smartbalanceshops.com, genom vilken ANVÄNDAREN har tillgång till information om tjänster och produkter som erbjuds/tillhandahålls av Smart Balance i nätverket av Smart Balance-butiker.

Smart Balance: representerar företaget Evo Belgium, med huvudkontor i Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien och med den unika registreringskoden BE0746715205.

ANVÄNDARE: representerar den person som besöker WEBBPLATSEN, för privata eller professionella ändamål och som har accepterat VILLKOR OCH VILLKOR för denna WEBBPLATS, och uppfyller i denna mening alla krav i registreringsprocessen;

MISSBRUK ANVÄNDNING: representerar användningen av WEBBPLATSEN på ett sätt som strider mot praxis på området, av reglerna och gällande lagstiftning eller på något annat sätt som kan orsaka Smart Balance-skador.

2. Webbplatsens innehåll

2.1. Informationen som publiceras på WEBBPLATS är information av allmänt intresse om Smart Balance, de produkter som säljs av den, dess partners samt annan information som av Smart Balance anses vara av intresse för ANVÄNDARE.

2.2. Informationen görs vanligtvis tillgänglig för ANVÄNDARE, utan kostnad. Smart Balance förbehåller sig rätten att implementera vissa tjänster på WEBBPLATSEN som kommer att erbjudas mot en avgift till ANVÄNDARE.

2.3. Smart Balance är ägare till alla immateriella rättigheter över WEBBPLATSENS, respektive över dess design och innehåll samt över alla varumärken som är registrerade i namnet och publicerade på WEBBPLATSENS

ANVÄNDAREN har skyldighet att respektera alla immateriella rättigheter för Smart Balance, enligt gällande lagstiftning.

3. Användning av webbplatsen

3.1. ANVÄNDAREN åtar sig att komma åt och använda WEBBPLATSENS för ändamål och medel som inte utgör ett missbruk.

4. Ansvarsbegränsning Smart Balance Technology Srl

4.1. Ansvar för innehållet på WEBBPLATS. Smart Balance är inte och kan inte hållas ansvarigt för skador orsakade av fel, felaktigheter eller icke-uppdatering av information som publiceras eller underhålls på WEBBPLATS, vilket inte beror på dess fel. ANVÄNDARE kan hitta detaljerad information i nätverket av Smart Balance-butiker.

4.2. Om priserna eller andra detaljer gällande produkterna/kampanjerna visades felaktigt, inklusive på grund av att de angivits felaktigt i databasen, förbehåller vi oss rätten att avbryta leveransen av respektive produkt och meddela kunden per telefon/e - maila så snart som möjligt, om felet, om produkten inte har levererats ännu.

4.3. Egenskaperna för produkterna som presenteras på WEBBPLATSENS är övertagna/tillgängliga av tillverkare och/eller leverantörer och Smart Balance tar inget ansvar för att denna information är korrekt.

4.4. Priserna på produkterna på denna WEBBPLATS är informativa och kan genomgå oanmälda ändringar. Kampanjerna som presenteras på WEBBPLATS är giltiga under den nämnda tidsperioden / om en tidsperiod inte nämns är de giltiga inom gränserna för tillgängliga lager. Priserna som visas på WEBBPLATS är inte identiska med dem i Smart Balance-butiksnätverket, så det kan finnas skillnader mellan priset på produkten som visas på WEBBPLATS och det som visas i Smart Balance-butiksnätverket. Beställningar vars produkter beställda på WEBBPLATSEN har ett lägre pris än det som visas i Smart Balance-butikerna förblir giltiga och kommer att uppfyllas i den ordning de registreras på WEBBPLATS och beroende på lagergränsen som är tillgänglig för varje produkt i beställningen. Alla produkter som presenteras på denna WEBBPLATS är tillgängliga inom det tillgängliga fysiska lagret. I händelse av slut på lager kommer Smart Balance-representanten att erbjuda alternativ genom att presentera andra liknande produkter vad gäller utseende och tekniska specifikationer med den beställda produkten vars lager har tagit slut.

4.5. Dessutom presenteras bilderna på WEBBPLATSENS som exempel, och de levererade produkterna kan skilja sig från bilderna på något sätt, på grund av ändringar i funktioner, design utan föregående meddelande från tillverkarna.

4.6. En förbeställd produkt är en produkt som ska lanseras och som kan köpas innan lansering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra lanseringsdatum och pris för produkten utan föregående meddelande. Förbeställda produkter läggs i varukorgen på samma sätt som alla andra produkter i webbutiken. Genom att göra en förbeställning säkerställer du att du får produkten direkt efter lansering och att du får ett mycket bra pris. De förbeställda produkterna kommer att levereras, på lanseringsdagen eller inom 1-2 arbetsdagar från lansering, om produkten finns på Smart Balance-lager på lanseringsdagen. Om produkten anländer i Smart Balances besittning efter lanseringsdatumet kommer leveransen att ske inom 1-2 arbetsdagar från det att produkten går in i Smart Balance-lagret. Förbeställningar betalas på samma sätt som en vanlig beställning, genom någon av de accepterade betalningsmetoderna. I någon av situationerna (betalning vid leverans eller onlinebetalning) är det nödvändigt att vänta på bekräftelse via telefon eller e-post från en operatör, när produkten blir tillgänglig. Du kan avbryta en förbeställning när som helst. Om det senare redan har betalats kan du välja att returnera beloppet eller kreditera ditt konto för en annan beställning.

4.7. När det gäller kylskåp som har specifikationen för en vändbar dörr, för att ändra riktningen på dörröppningen (om nödvändigt), informerar vi dig om följande:

• Kontakta den tekniska assistanstjänst som nämns på produktgarantibeviset;

• Denna tjänst kan utföras mot en avgift, beroende på varje tillverkare.

Obs - varje obehörigt ingripande leder implicit till att produktgarantin går förlorad

4.8. Smart Balance förbehåller sig rätten att komplettera och ändra all information på WEBBPLATSENS.

4.9. Eventuella problem som orsakas av produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på WEBBPLATSEN kommer att lösas i godo inom 15 arbetsdagar från det datum då problemen skriftligen meddelats av ANVÄNDAREN.

5.0. Smart Balancenu ansvarar inte för några förluster, kostnader, stämningar, krav, utgifter eller andra skulder, om de är direkt orsakade av bristande efterlevnad av villkoren.

5.1. Smart Balance ansvarar inte för de skador som skapas till följd av att webbplatsen inte fungerar, liksom för de som är ett resultat av omöjligheten att få tillgång till vissa länkar som publiceras på webbplatsen.

5.2. Använda webbläsaren. Smart Balance garanterar en optimal användning av webbplatsen genom minsta möjliga användning av Internet Explorer 6.

5.3. Vi informerar dig om att eventuella klagomål angående produkternas estetiska brister kommer att beaktas och analyseras endast om de görs anspråk på inom de första 48 timmarna från det ögonblick då produkten mottogs.

5.4. Betalningsmetoderna för att genomföra en onlinebeställning är: postförskott, online med bankkort, betalningsorder. Om du väljer onlinebetalning med bankkort informerar vi dig om att betalningsregistreringen inte garanterar bekräftelse och leverans av beställningen. Om beställningen inte bekräftas kommer det inbetalda beloppet att återbetalas till ditt konto så snart som möjligt.

5.5. Registreringen av beställningen representerar inte dess bekräftelse. Efter att ha tagit beställningen kommer den att behandlas av våra operatörer för att bekräfta och fastställa leveransdetaljerna. Leveranstiden är 1-5 arbetsdagar från orderbekräftelse.

5.6. Under påskhelgen, på vintern, av Black Friday-evenemanget, såväl som under företagets hela andra kampanjer, kan bearbetningen av en beställning och leveransen ta mellan 7-10 arbetsdagar.

5.7. När du köper förseglade ljud- eller videoinspelningar (spel, filmer, musik, etc.), kontrollera integriteten och dess innehåll när du tar emot paketet. Eventuella efterföljande klagomål angående avsaknaden av aktiveringskoden eller CD:n kommer inte att beaktas."

6. Åtkomst till WEBBPLATS www.smartbalanceshops.com - innebär att ANVÄNDARNA accepterar att deras personuppgifter bevaras och behandlas av Smart Balance-företaget. Syften med att behandla dessa uppgifter är: skapa en databas för statistiska rapporter, information om kampanjerna för Smart Balance butiksnätverk eller om andra kampanjer eller aktiviteter som utförs av Smart Balance via alla kommunikationsmedel (post, e-post, telefon). , SMS, etc.). Smart Balance Technology Srl är den enda ägaren till informationen som samlas in från denna webbplats. Smart Balance Technology Srl åtar sig att personuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part genom försäljning, delvis avslöjande eller uthyrning. De enda undantagen från denna regel är direktmarknadsföringsoperatören som utför olika specifika åtgärder som överenskommits av Smart Balance, baserat på en NDA (Non-Disclosure Agreement) och ett kontrakt, båda validerade av den juridiska avdelningen och institutioner som är involverade i att tillhandahålla applikationstjänsten för få en finansieringslösning.

7. Datainsamling - görs genom olika sätt och specifika verktyg såsom: professionell trafikspårningsprogramvara, applikation för hantering av nyhetsbrev, genom att spara i databaser de olika kontaktformulären som finns tillgängliga på webbplatsen som fylls i av användare, av online-frågeformulär etc.

Vi använder IP-adresser för att analysera surfvanor, administrera webbplatsen, spåra användarintressen och samla in demografisk information för internt bruk. Alla dessa syftar till att öka användarvänligheten för webbplatsen och publicera information så relevant som möjligt för användarnas intressen. IP-adresser har inget med personlig information att göra.

8. Begränsad åtkomst och avanmälan - det finns områden på sajten som kräver registrering (se Registrering) eller prenumeration (se nyhetsbrev). När det gäller nyhetsbrevet innehåller varje utgåva/varning även sättet att avregistrera sig; när du har fått åtkomst till detta alternativ tillämpas avregistrering omedelbart, ingen ytterligare bekräftelse från användare krävs. Beroende på typen av registrering (skapande av ett webbplatskonto, prenumeration på nyhetsbrev, ansökan om kreditformulär online), kan användaren bli ombedd att ange uppgifter som: namn, efternamn, e-post, adress, CNP, företag, etc.

I fallet med applikationen "Rekommendera till en vän", kommer namn och e-postadress till vän till den person som du vill rekommendera en Smart Balance-produkt/nyhetsbrev att begära. Applikationen kommer automatiskt att skicka ett e-postmeddelande till din vän som bjuder in honom att besöka sidan. Smart Balance lagrar denna information i det enda syftet att skicka detta unika e-postmeddelande. Inga andra varningar/information skickades till vänns adress, utan hans föregående medgivande.

9. Cookies - webbplatsen www.smartbalanceshops.com använder cookies, dessa är data som lagras på användarens hårddisk och innehåller information om denne. Användningen av cookiemekanismen är en fördel för besökarnas fördel, den tillåter lagring av webbplatsnavigeringsalternativ såsom språket som webbplatsen visas på, typ av filter som används för att visa vissa sidor, lagring av användarnamn och lösenord för snabb åtkomst till webbplatsens innehåll. Att inte acceptera en cookie betyder inte att användaren kommer att nekas åtkomst att surfa på webbplatsen för att läsa dess innehåll. Med hjälp av cookies kan webbplatsägare övervaka och segmentera användarnas intressen mot vissa områden eller applikationer på webbplatsen, vilket gör att de i efterhand kan förbättra webbupplevelsen, introducera relevant innehåll för användaren etc. Vissa av våra affärspartners använder cookies på vår sida, till exempel de som annonserar. Vi har dock inte tillgång till eller kontrollerar dessa cookies.

10. Länkar - denna sida innehåller länkar till andra webbplatser. Smart Balance Technology Srl ansvarar inte för den integritetspolicy som tillämpas av dem. Vi rekommenderar att du i förväg konsulterar de juridiska villkoren och annan information angående insamling av personuppgifter. Reglerna som anges i denna text gäller endast för den information som samlas in på denna webbplats.

11. Meddelanden och åtgärder angående information om användare - på skriftlig begäran från användare, daterad och undertecknad, skickad till adressen Smart Balance, åtar den sig: a) att bekräfta för sökande, om de ska behandla personuppgifter eller inte; detta görs kostnadsfritt en gång om året; b) att kostnadsfritt korrigera, uppdatera, blockera, radera eller omvandla till anonyma uppgifter de uppgifter vars behandling inte överensstämmer med bestämmelserna i lag nr. 677/2001 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter; c) att stoppa behandlingen av användarens personuppgifter, om denne begär det.

12. Kommunikation av ändringar Om en användares identifierande information ändras (som ett postnummer) eller om en användare vill välja bort våra tjänster, kommer vi att se till att korrigera, uppdatera eller radera de personuppgifter som har anförtrotts oss. av användaren. Detta kan göras antingen på registreringssidan eller genom kontaktformuläret.

Alla ändringar i villkoren i denna policy kommer att meddelas användare via e-post, så att de alltid är informerade om informationen vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi offentliggör den. Användare kan eller kanske inte går med på att informationen används för andra ändamål. Vi kommer att använda informationen i enlighet med den policy enligt vilken informationen samlades in.

13. Säkerhet Denna webbplats vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda våra användares personliga information. När du fyller i personuppgifter på vår sida kommer informationen att skyddas både offline och online. All personlig information kommer att behandlas via säkra sidor som använder SSL-krypteringssystemet, markerat med en hänglåssymbol, placerad längst ner i webbläsarfönstret i Microsoft Internet Explorer.

För mer information om säkerhetsstandarder som tillämpas på den här webbplatsen, gå till avsnittet Kontakt.

Genom att godkänna denna "Sekretesspolicy" tar användarna fullt ut alla risker som kan uppstå.

LAGSTIFTNING
Lag nr. 363/2007: om bekämpning av felaktig praxis hos näringsidkare i förhållande till konsumenter och harmonisering av förordningar med europeisk lagstiftning om konsumentskydd

Lag nr. 449/2003: angående försäljning av produkter och de garantier som är förknippade med dem
Beställningsnr. 21/1992: om konsumentskydd
Beställningsnr. 34/2014: om konsumentskydd vid ingående och genomförande av distansavtal. Eventuella klagomål från företagskunder kommer inte att beaktas.
Information om ekodesignkrav för hushållstvättmaskiner - Bilaga IV till förordning (EU) nr. 1015/2010 från kommissionen av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om ekodesignkrav för hushållstvättmaskiner.
Information om ekodesignkrav för hushållsdiskmaskiner - bilaga IV till förordning (EU) nr. 1016/2010 från kommissionen av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om ekodesignkrav för hushållsdiskmaskiner.

EVO Belgium SNC
VAT 0746715205
Adress: Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien
Telefon: + 46 (8) 12118538
Email: sales@smartbalanceshops.com