Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter

Vi anser att säkerställa rätten till skydd av personuppgifter som ett grundläggande Smart Balance-åtagande, därför kommer vi att ägna alla nödvändiga resurser och ansträngningar för att behandla dina uppgifter i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 ("Allmän dataskyddsförordning" eller "GDPR"), såväl som med all annan lagstiftning som är tillämplig på det rumänska territoriet. Eftersom en av nyckelprinciperna i detta rättsliga ramverk är transparens, har vi utarbetat detta dokument för att informera dig om hur vi samlar in, använder, överför och skyddar dina personuppgifter när du interagerar med oss ​​om produkter och tjänster. inklusive vår webbplats eller mobilapplikationer.
Vi förbehåller oss rätten att med jämna mellanrum uppdatera och modifiera denna integritetspolicy för att återspegla eventuella ändringar av hur vi behandlar dina personuppgifter eller ändringar av juridiska krav. I händelse av sådana ändringar kommer vi att visa den modifierade versionen av integritetspolicyn på vår webbplats, varför vänligen kontrollera innehållet i denna sekretesspolicy regelbundet.
Vilka vi är och hur du kan kontakta oss
Smart Balance är handelsnamnet för Evo Belgium, en juridisk person med belgisk nationalitet, med sitt registrerade kontor på Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien med unik skatteregistreringskod BE0746715205 (nedan kallat "Smart Balance" eller oss "). I enlighet med dataskyddslagstiftningen är vi operatören när vi behandlar dina personuppgifter.
Eftersom vi alltid är öppna för att höra dina åsikter, samt att ge dig all ytterligare information du kan behöva angående behandlingen av dina uppgifter, uppmuntrar vi dig att kontakta Smart Balace Data Protection Officer på sales@smartbalanceshops.com eller via post eller kurir till adressen Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien - med omnämnandet: till Smart Balance som ansvarar för dataskydd.
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi

Vi samlar i allmänhet in dina personuppgifter direkt från dig så att du har kontroll över vilken typ av information du lämnar till oss. Till exempel får vi information från dig enligt följande:
När du skapar ett Smart Balance-konto skickar du till oss: din e-postadress, för- och efternamn;

Inom din personliga sida (Mitt konto) i Smart Balance-plattformen kan du lägga till ytterligare information, såsom: foto, kön, smeknamn, mobilnummer, fast telefon, födelsedatum, utbildningsnivå, leveransadresser, alternativ adress e- post, bankkortsuppgifter, etc.;
När du gör en beställning ger du oss information såsom: önskad produkt, namn och efternamn, leveransadress, faktureringsuppgifter, betalningssätt, telefonnummer, bankkortsuppgifter, etc.
Vi erbjuder dig också möjligheten att registrera dig på Smart Balance-plattformen via ditt Facebook- eller Google-konto. Om du väljer något av dessa alternativ kommer du att dirigeras till en sida som hanteras av Facebook Inc / Google LLC, där de kommer att informera dig om överföringen av dina uppgifter till Smart Balance. Du kan se Facebooks och Googles sekretesspolicyer med hjälp av följande länkar:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy

Vi kan också samla in och vidarebehandla viss information om ditt beteende när vi besöker vår webbplats eller använder din smartphone för att anpassa din onlineupplevelse och ge dig erbjudanden som är skräddarsydda för din profil. vi inbjuder dig att ta reda på mer information i detta avseende genom att konsultera avsnittet om ändamålen med behandlingen nedan.
På vår webbplats och i smartphoneapplikationen kan vi lagra och samla in information i cookies och liknande teknologier, enligt Cookies Policy.
Vi samlar inte in eller på annat sätt behandlar känsliga uppgifter som ingår i den allmänna dataskyddsförordningen i särskilda kategorier av personuppgifter. Vi vill inte heller samla in eller behandla uppgifter om minderåriga under 16 år.

Vilka är ändamålen och skälen för behandlingen
Vi kommer att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

1. Att tillhandahålla Smart Balance-tjänster till din fördel.
Detta allmänna syfte kan, när så är lämpligt, inkludera följande:
a) Skapa och hantera kontot inom Smart Balance-plattformen;
b) Orderhantering, inklusive övertagande, validering, frakt och fakturering;
c) Lösning av avbokningar eller problem av något slag relaterade till en beställning, de köpta varorna eller tjänsterna;
d) Returnera produkterna i enlighet med lagbestämmelserna;
e) Återbetalning av produkternas värde enligt lagbestämmelserna;
f) Bevilja finansiering genom eCredit, i samarbete med våra partners Cetelem och BRD Finance;
g) Utfärdande av Smart Balance-kortet från Revolut;
h) Tillhandahålla supporttjänster, inklusive att ge svar på dina frågor om dina beställningar eller Smart Balance-varor eller -tjänster eller Smart Balance-partnernätverk.
Behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål är i de flesta fall nödvändig för ingående och genomförande av ett avtal mellan Smart Balance och dig. Även viss behandling som omfattas av dessa ändamål krävs enligt tillämplig lag, inklusive skatte- och redovisningslagstiftning.

2. För att förbättra våra tjänster
Vi vill alltid erbjuda dig den bästa shoppingupplevelsen online. För att göra detta kan vi samla in och använda viss information om ditt köparbeteende, vi kan bjuda in dig att fylla i nöjdhetsfrågeformulär efter slutförandet av en beställning eller så kan vi genomföra, direkt eller med hjälp av partners, marknadsundersökningar och undersökningar.
Vi baserar dessa aktiviteter på vårt legitima intresse av att göra affärer, och ser alltid till att dina grundläggande rättigheter och friheter inte påverkas.

3. För marknadsföring
Vi vill hålla dig informerad om de bästa erbjudandena för de produkter/tjänster som intresserar dig. I detta avseende kan vi skicka alla typer av meddelanden till dig (som: e-post / SMS / telefon / mobil push / webpush / etc.) Innehåller allmän och tematisk information, information om produkter som liknar eller kompletterar dem som du har köpt dem, information om erbjudanden eller kampanjer, information om produkter som lagts till i avsnittet "Mitt konto / Kundvagn" eller avsnittet "Konto / Favoriter" eller du har visat intresse för att köpa dem, såväl som annan kommersiell kommunikation som t.ex. omröstningar, och vi kan visa personliga rekommendationer på webbplatsen och i smartphone-appen. För att förse dig med information av intresse för dig kan vi använda viss information om ditt köpbeteende (t.ex. produkter som har setts/läggs till på din önskelista/köpt) för att skapa en profil åt dig. Vi säkerställer alltid att sådan behandling sker i enlighet med dina rättigheter och friheter och att de beslut som fattas på grundval av dem inte har någon rättslig verkan för dig och inte påverkar dig på liknande sätt i betydande utsträckning.
I de flesta fall baserar vi vår marknadsföringskommunikation på ditt förhandsgodkännande. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke genom att:
- Ändra inställningarna i kundkontot i avsnittet "Mina prenumerationer";
- Få åtkomst till avregistreringslänken som visas i meddelanden du får från oss; eller genom
- Kontakta Smart Balance med kontaktuppgifterna som beskrivs ovan.
I vissa situationer kan vi basera våra marknadsföringsaktiviteter på vårt legitima intresse av att marknadsföra och utveckla vår verksamhet. I alla fall där vi använder information om dig för vårt berättigade intresse, tar vi hand om och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina grundläggande rättigheter och friheter inte påverkas. Du kan dock när som helst be oss, på de sätt som beskrivs ovan, att stoppa behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, och vi kommer att behandla din begäran.

4. För att försvara våra legitima intressen
Det kan finnas situationer där vi använder eller överför information för att skydda våra rättigheter och vår verksamhet. Dessa kan inkludera:
- Åtgärder för att skydda webbplatsen och användare av Smart Balance-plattformen mot cyberattacker:
- Åtgärder för att förhindra och upptäcka bedrägliga försök, inklusive överföring av information till behöriga offentliga myndigheter.
- Åtgärder för att hantera olika andra risker.
Den allmänna grunden för dessa typer av behandling är vårt berättigade intresse av att försvara vår kommersiella verksamhet, det är underförstått att vi säkerställer att alla åtgärder vi vidtar garanterar en balans mellan våra intressen och dina grundläggande rättigheter och friheter.
I vissa fall baserar vi också behandlingen på lagbestämmelser såsom skyldigheten att säkerställa skyddet av varor och värden som tillhandahålls av tillämplig lagstiftning i denna fråga.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Som en generell regel kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto på Smart Balance-plattformen. Du kan be oss att radera viss information eller stänga ditt konto när som helst, och vi kommer att svara på sådana förfrågningar, med förbehåll för att viss information behålls, inklusive efter att du har stängt ditt konto, där så krävs enligt tillämplig lag eller våra legitima intressen.

Till vem vi överför dina personuppgifter
I tillämpliga fall kan vi överföra eller ge tillgång till vissa personuppgifter om dina till följande kategorier av mottagare:
- företag inom samma företagsgrupp som Smart Balance;
- Smart Balance partnernätverk;
- leverantörer av budtjänster.
- leverantörer av betalnings-/banktjänster;
- leverantörer av marknadsförings-/telemarketingtjänster;
- leverantörer av marknadsundersökningar.
- försäkringsbolag;
- Leverantörer av IT-tjänster;
- andra företag med vilka vi kan utveckla gemensamma program för att erbjuda våra varor och tjänster på marknaden.

Om vi har en rättslig skyldighet eller om det är nödvändigt för att försvara ett berättigat intresse kan vi också komma att lämna ut vissa personuppgifter till offentliga myndigheter.
Vi säkerställer att tredje part får tillgång till dina uppgifter enligt privaträttslig lagstiftning i enlighet med lagbestämmelserna om dataskydd och sekretess för information, baserat på avtal som ingåtts med dem
I vilka länder överför vi dina personuppgifter

Vi lagrar och behandlar för närvarande dina personuppgifter i Rumänien.
Däremot kan vi överföra vissa av dina personuppgifter till enheter som är belägna i Europeiska unionen eller utanför unionen, inklusive i länder för vilka Europeiska kommissionen inte har erkänt en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av personuppgifter hanteras noggrant för att skydda dina rättigheter och intressen. Överföringar till tjänsteleverantörer och andra tredje parter kommer alltid att skyddas av avtalsenliga åtaganden och, i förekommande fall, av andra garantier, såsom standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen eller certifieringssystem, som t.ex.
Integritetsskydd för skydd av personuppgifter som överförs från inom EU till USA.
Du kan kontakta oss när som helst, med hjälp av kontaktuppgifterna ovan, för att få veta mer om de länder där vi överför dina uppgifter, samt de garantier vi har infört angående dessa överföringar.
Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har åtagit oss att säkerställa säkerheten för personuppgifter genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, enligt branschstandarder.
Överföringen av dina personuppgifter görs med hjälp av toppmoderna krypteringsalgoritmer och lagras på säkra servrar, samtidigt som dataredundans säkerställs.
Vi använder PayU betalningshanteringstjänster för att göra betalningar. All betalningsinformation krypteras med HTTPS-teknik med TSL 1.2-kryptering.
Trots de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter, varnar vi dig för att överföring av information via Internet, i allmänhet eller via andra offentliga nätverk, inte är helt säker, det finns en risk att uppgifterna kan ses och användas av tredje partier. obehöriga parter. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana sårbarheter i system som ligger utanför vår kontroll.
Vilka rättigheter har du?

Den allmänna dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Du kan begära tillgång till dina uppgifter, korrigera eventuella fel i våra filer och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också utöva din rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten eller att gå till domstol. I tillämpliga fall kan du också ha rätt att begära radering av dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter och rätt till dataportabilitet.
Mer information om var och en av dessa rättigheter kan erhållas genom att konsultera tabellen nedan.
För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges ovan. Observera följande om du vill utöva dessa rättigheter:

Identitet.
Vi tar sekretessen för alla register som innehåller personuppgifter på allvar. Av denna anledning, skicka oss dina förfrågningar angående sådana register med e-postadressen för ditt Smart Balance-konto. Annars förbehåller vi oss rätten att verifiera din identitet genom att begära ytterligare information som syftar till att bekräfta din identitet.
Avgifter.
Vi kommer inte att debitera dig en avgift för att utöva någon rätt med avseende på dina personuppgifter, såvida inte din begäran om tillgång till information är ogrundad, upprepande eller överdriven, i vilket fall vi kommer att debitera ett rimligt belopp. under sådana omständigheter. Vi kommer att informera dig om eventuella avgifter innan vi löser din ansökan.
Respons tid.
Vi avser att svara på eventuella giltiga förfrågningar inom högst en månad, såvida detta inte är särskilt komplicerat eller om du har gjort flera förfrågningar, i vilket fall vi kommer att svara inom högst två månader. Vi meddelar dig om vi behöver mer än en månad. Vi kan fråga dig om du kan berätta exakt vad du vill få eller vad som oroar dig. Detta kommer att hjälpa oss att agera snabbare och förkorta svarstiden på din förfrågan.

Tredje parts rättigheter.
Vi får inte följa en begäran om den skulle påverka andra registrerades rättigheter och friheter negativt.
Målrättigheter Beskrivning
Tillgång Du kan fråga oss:
• för att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter;
• ge dig en kopia av dessa uppgifter;
• att förse dig med annan information om dina personuppgifter, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem till, till vem vi lämnar ut dem, om vi överför dem utomlands och hur vi skyddar dem, hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har, hur kan du göra ett klagomål, varifrån vi fick dina uppgifter, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig av denna information.
Rättelse
Du kan be oss att korrigera eller komplettera dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.
Radera data Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men endast om:
• De är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in; eller
• du drog tillbaka ditt samtycke (om databehandlingen var baserad på samtycke); eller
• utöva en laglig rätt att motsätta sig; eller
• de behandlades olagligt; eller
• vi har en juridisk skyldighet i detta avseende.
Vi är inte skyldiga att följa din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig:
• för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller
• för att finna, utöva eller försvara en rättighet i domstol.
Det finns vissa andra omständigheter där vi inte är skyldiga att följa din begäran om att radera data, även om dessa är de två mest troliga omständigheterna där vi kan avslå denna begäran.
Observera att innan du utövar denna rättighet måste du ladda ner från ditt Smart Balance-konto och spara alla dokument relaterade till beställningar gjorda från Smart Balance, oavsett om faktureringen gjordes till dig eller till en annan fysisk eller juridisk person (som t.ex.: fakturor , garanticertifikat). Om du inte gör detta innan du utövar din rätt att radera, kommer du att förlora alla dessa dokument och Smart Balance kommer inte att kunna tillhandahålla dem, på lämpligt sätt, eftersom processen för att radera data och konto Smart Balance, med alla dess data och dokument, är en oåterkallelig process.
Begränsning av databehandling
Du kan be oss att begränsa behandlingen av personuppgifter, men endast om:
• deras noggrannhet ifrågasätts (se avsnittet om rättelse), för att vi ska kunna verifiera deras riktighet; eller
• behandlingen är olaglig, men du vill inte att uppgifterna ska raderas; eller
• de behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol; eller
• Du har utövat din rätt att göra invändningar och verifieringen av våra rättigheter pågår.
Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om:
• vi har ditt samtycke; eller
• att fastställa, utöva eller säkerställa försvaret av en rättighet i domstol; eller
• för att skydda Smart Balances eller annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.


Dataportabilitet
Du kan be oss att förse dig med personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och automatiskt läsbart format, eller så kan du begära att de "porteras" direkt till en annan personuppgiftsansvarig, men i varje fall endast om:
• behandlingen baseras på ditt samtycke eller på ingåendet eller genomförandet av ett avtal med dig; och
• bearbetning sker automatiskt.
Opposition
Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vårt berättigade intresse, av skäl som är relaterade till din speciella situation, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter går före detta intresse.
Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering), utan att ange någon anledning, i vilket fall vi kommer att avsluta sådan behandling så snart som möjligt.
Automatiskt beslutsfattande
Du kan begära att du inte blir föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling, utan endast när det beslutet:
• ger rättsverkningar för dig; eller
• påverkar dig på liknande sätt och i betydande utsträckning.
Denna rätt gäller inte om det beslut som fattades efter det automatiska beslutsfattandet:
• vi är skyldiga att ingå eller ingå ett avtal med dig;
• är godkänd enligt lag och det finns tillräckliga garantier för dina rättigheter och friheter; eller
• baseras på ditt uttryckliga samtycke.
Klagomål
Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter. I Rumänien är kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheten följande:
Nationell myndighet för tillsyn över personuppgiftsbehandling
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sektor 1, postnummer 010336, Bukarest, Rumänien
Telefon: +40.318.059.211 eller +40.318.059.212;
E-post: anspdcp@dataprotection.ro

Utan att det påverkar din rätt att kontakta tillsynsmyndigheten när som helst, vänligen kontakta oss i förväg och vi lovar att vi kommer att göra allt för att lösa alla problem i godo.

Vi påminner dig om att du när som helst kan kontakta Smart Balances dataskyddsombud genom att skicka din förfrågan på något av följande sätt:
- via e-post till: sales@smartbalanceshops.com
- med post eller bud till adressen: Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien - med omnämnandet av Smart Balance Data Protection Officer.

EVO Belgium SNC
VAT 0746715205
Adress: Romeinsesteenweg 464 bus 2, 1853 Grimbergen, Belgien
Telefon: + 46 (8) 12118538
Email: sales@smartbalanceshops.com