2 års begränsad garanti för elektronikproblem och 6 månader för batteriproblem.

Våra garantier börjar på inköpsdagen.

Garantin gäller inte om:

-garantiperioden har löpt ut,

-garantimärket är trasigt eller borttaget,

-förlorat garantibevis

-Produkten har modifierats eller reparerats av obehörigt servicecenter eller personal,

-felet var föremål för missbruk, felaktig användning som inte överensstämde med produktmanualinstruktionerna eller miljöförhållanden som var allvarligare än de som anges i manualen och specifikationen.

-produktgarantin för länder som inte ingår i det europeiska utrymmet gäller inte utom Storbritannien.

-Vi täcker inte fel orsakade av olycka, försummelse, missbruk eller normalt slitage