1. Definitioner

1.1. I detta dokument kommer följande termer med stora bokstäver att ha, om inte annat anges i sammanhanget, de betydelser som anges nedan:

VARUMÄRKEN: representerar varumärken som tillhör Smart Balance Technology Srl, t.ex. men inte begränsat till namnet Smart Balance.

WEBBPLATS: representerar Internetsidan som tillhör Smart Balance, som finns på www.smartbalanceshops.com, genom vilken ANVÄNDAREN har tillgång till information om tjänster och produkter som erbjuds / tillhandahålls av Smart Balance i nätverket av Smart Balance -butiker.

Smart Balance: representerar företaget EVO Belgien, med huvudkontor i AVENUE CROKAERT 72, zip 1150 WOLUWE SAINT PIERRE, stad Brussel, landet BELGIEN och har den unika registreringskoden BE0746715205.

ANVÄNDARE: representerar den person som har åtkomst till WEBBPLATSEN, för privata eller yrkesmässiga ändamål och som har accepterat villkoren för denna WEBBPLATS, som uppfyller alla krav i registreringsprocessen;

ANVÄNDANDE ANVÄNDNING: representerar användningen av WEBBPLATSEN på ett sätt som strider mot praxis på området, föreskrifterna och gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka Smart Balance -skador.

2. Webbplatsinnehåll

2.1. Informationen som publiceras på WEBBPLATSEN är information av allmänt intresse om Smart Balance, de produkter som säljs av den, dess partners samt annan information som Smart Balance anser vara av intresse för ANVÄNDARE.

2.2. Informationen görs vanligtvis gratis för ANVÄNDARE. Smart Balance förbehåller sig rätten att implementera vissa tjänster på WEBBPLATSEN som kommer att erbjudas mot en avgift till ANVÄNDARE.

2.3. Smart Balance äger alla immateriella rättigheter över WEBBPLATSEN respektive över dess design och innehåll samt över alla varumärken som är registrerade i namnet och publiceras på WEBBPLATSEN

ANVÄNDAREN har skyldigheten att respektera alla immateriella rättigheter för Smart Balance enligt gällande lagstiftning.

3. Användning av webbplatsen

3.1. ANVÄNDAREN förbinder sig att komma åt och använda WEBBPLATSEN för ändamål och på sätt som inte utgör missbruk.

  4. Ansvarsbegränsning Smart Balance Technology Srl

4.1. Ansvar för WEBBPLATSENS innehåll. Smart Balance är inte och kan inte hållas ansvarigt för skador orsakade av fel, felaktigheter eller icke-uppdatering av information som publiceras eller underhålls på WEBBPLATSEN, vilket inte beror på dess fel. ANVÄNDARE kan hitta detaljerad information i nätverket av Smart Balance -butiker.

4.2. Om priserna eller andra detaljer angående produkterna / kampanjerna visades felaktigt, inklusive på grund av att de angavs felaktigt i databasen, förbehåller vi oss rätten att avbryta leveransen av respektive produkt och att meddela kunden per telefon / e - maila så snart som möjligt, om felet, om produkten inte har levererats än.

4.3. Egenskaperna hos de produkter som presenteras på WEBBPLATSEN övertas / görs tillgängliga av tillverkare och / eller leverantörer och Smart Balance tar inte ansvar för att denna information är korrekt.

4.4. Priserna på produkterna på denna WEBBPLATS är informativa och kan komma att genomgå oanmälda ändringar. Kampanjerna som presenteras på WEBBPLATSEN är giltiga under den nämnda tidsperioden / om en tidsperiod inte nämns, gäller de inom gränserna för tillgängliga lager. Priserna som visas på WEBBPLATSEN är inte identiska med priserna i Smart Balance -butiksnätverket, så det kan finnas skillnader mellan priset på produkten som visas på WEBBPLATSEN och det som visas i Smart Balance -butiksnätverket. Beställningar vars produkter som är beställda på WEBBPLATSEN har ett lägre pris än det som visas i Smart Balance -butikerna förblir giltiga och kommer att respekteras i ordningsföljden för deras registrering på WEBBPLATSEN och beroende på lagergränsen för varje produkt i beställningen. Alla produkter som presenteras på denna WEBBPLATS är tillgängliga inom det tillgängliga fysiska lagret. Vid lagertömning kommer Smart Balance -representanten att erbjuda alternativ genom att presentera andra liknande produkter när det gäller utseende och tekniska specifikationer med den beställda produkten vars lager har tömts.

4.5. Bilderna presenteras också på WEBBPLATSEN som exempel, och de levererade produkterna kan skilja sig från bilderna på något sätt på grund av förändringar i funktioner, design utan föregående meddelande från tillverkarna.

4.6. En förbeställd produkt är en produkt som ska lanseras och kan köpas före lansering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens lanseringsdatum och pris utan föregående meddelande. Förbeställda produkter läggs till i kundvagnen på samma sätt som alla andra produkter i webbutiken. Genom att göra en förbeställning ser du till att du får produkten direkt efter lanseringen och att du kommer att dra nytta av ett mycket bra pris. De förbeställda produkterna kommer att levereras, på lanseringsdagen eller inom 1-2 arbetsdagar från lanseringen, om produkten finns på Smart Balance-aktien på lanseringsdagen. Om produkten kommer i besittning av Smart Balance efter lanseringsdatumet kommer leveransen att ske inom 1-2 arbetsdagar från det att produkten kommer in i Smart Balance-lagret. Förbeställningar betalas på samma sätt som en vanlig order, genom någon av de accepterade betalningsmetoderna. I alla situationer (betalning vid leverans eller online -betalning) är det nödvändigt att vänta på bekräftelse via telefon eller e -post från en operatör när produkten blir tillgänglig. Du kan när som helst avbryta en förbeställning. Om den senare redan har betalats kan du välja att returnera beloppet eller kreditera ditt konto för en annan beställning.

4.7. För kylskåp som har specifikationen för en vändbar dörr, för att ändra dörröppningens riktning (om det behövs), informerar vi dig om följande:

• Vänligen kontakta den tekniska assistansservice som nämns på produktgarantiintyget;

• Denna tjänst kan utföras mot en avgift, beroende på varje tillverkare.

Observera - alla obehöriga ingrepp leder implicit till förlust av produktgarantin

4.8. Smart Balance förbehåller sig rätten att komplettera och ändra all information på WEBBPLATSEN.

4.9. Alla problem som orsakas av produkterna och / eller tjänsterna som presenteras på WEBBPLATSEN kommer att lösas i minnesvärdhet inom 15 arbetsdagar från dagen för meddelandet om problemen skriftligen, av ANVÄNDAREN.

5.0. Smart Balancenu ansvarar inte för förluster, kostnader, stämningar, fordringar, kostnader eller andra skulder, om de direkt orsakas av bristande efterlevnad av villkoren.

5.1. Smart Balance ansvarar inte för de skador som uppstår till följd av att webbplatsen inte fungerar så väl som för de som orsakas av omöjligheten att komma åt vissa länkar som publiceras på webbplatsen.

5.2. Använda webbläsaren. Smart Balance garanterar optimal användning av webbplatsen genom minimal användning av Internet Explorer 6.

5.3. Vi informerar dig om att eventuella klagomål angående produkternas estetiska brister kommer att beaktas och analyseras endast om de görs anspråk inom de första 48 timmarna från det att produkten mottogs.

5.4. Betalningsmetoderna för att slutföra en onlineorder är: kontant vid leverans, online med bankkort, betalningsorder. Om du väljer online -betalning med bankkort informerar vi dig om att betalningsregistreringen inte garanterar bekräftelse och leverans av beställningen. Om ordern inte bekräftas återbetalas beloppet till ditt konto så snart som möjligt.

5.5. Registreringen av beställningen representerar inte dess bekräftelse. Efter att ha tagit ordern kommer den att behandlas av våra operatörer för att bekräfta och fastställa leveransdetaljerna. Leveranstiden är 1-5 arbetsdagar från orderbekräftelse.

5.6. Under påskhelgen, på vintern, av Black Friday-evenemanget, liksom under företagets alla andra kampanjer, kan behandlingen av en beställning och dess leverans ta mellan 7-10 arbetsdagar.

5.7. När du köper förseglade ljud- eller videoinspelningar (spel, filmer, musik, etc.), kontrollera integriteten och dess innehåll när du tar emot paketet. Eventuella efterföljande klagomål angående bristen på aktiveringskoden eller CD: n kommer inte att beaktas. "

6. Att få tillgång till WEBBPLATSEN www.smartbalanceshops.com - innebär att ANVÄNDARE accepterar att deras personuppgifter sparas och behandlas av Smart Balance -företaget. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är: att skapa en databas för statistiska rapporter, information om kampanjerna för Smart Balance-butiksnätverket eller om andra kampanjer eller aktiviteter som Smart Balance utför via alla kommunikationsmedel (post, e-post, telefon , SMS, etc.). Smart Balance Technology Srl är ensam ägare till informationen som samlas in från denna webbplats. Smart Balance Technology Srl förbinder sig att personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part genom försäljning, delvis utlämnande eller uthyrning. De enda undantagen från denna regel är operatören för direktmarknadsföring som utför olika specifika åtgärder som överenskommits av Smart Balance, baserat på ett NDA (Non-Disclosure Agreement) och ett kontrakt, båda validerade av juridiska avdelningen och institutioner som är involverade i att tillhandahålla applikationstjänsten för att få en finansieringslösning.

7. Datainsamling - sker på olika sätt och specifika verktyg som: professionell trafikspårningsprogramvara, nyhetsbrevshanteringsapplikation, genom att spara i databaser de olika kontaktformulär som finns tillgängliga på webbplatsen som fylls i av användare, med online -frågeformulär etc.

Vi använder IP -adresser för att analysera surfvanor, administrera webbplatsen, spåra användarintressen och samla in demografisk information för internt bruk. Alla dessa syftar till att öka användarvänligheten på webbplatsen och publicera information så relevant som möjligt för användarnas intressen. IP -adresser har ingenting att göra med personlig information.

8. Begränsad åtkomst och avbokning - det finns områden på webbplatsen som kräver registrering (se registrering) eller prenumeration (se nyhetsbrev). När det gäller nyhetsbrevet innehåller varje utgåva / varning också sättet att avsluta prenumerationen; när du har öppnat det här alternativet tillämpas avanmälan direkt, ingen ytterligare bekräftelse från användare krävs. Beroende på typ av registrering (skapande av ett webbplatskonto, nyhetsbrevsprenumeration, online -kreditformulärsansökan) kan användaren bli ombedd att ange uppgifter som: namn, efternamn, e -postadress, adress, CNP, företag etc.

I fallet med ansökan, "Rekommendera till en vän", efterfrågas namn och e-postadress till vän till personen till vilken du vill rekommendera en Smart Balance-produkt / nyhetsbrev. Ansökan skickar automatiskt din vän ett e-postmeddelande som uppmanar honom att besöka webbplatsen. Smart Balance lagrar denna information endast för att skicka detta unika e -postmeddelande. Inga andra varningar / information skickades till vänens adress utan hans föregående samtycke.

9. Cookies - webbplatsen www.smartbalanceshops.com använder cookies, dessa är data som lagras på användarens hårddisk och innehåller information om honom. Användningen av cookiemekanismen är en fördel för besökarnas fördel, den tillåter lagring av navigeringsalternativ för webbplatsen, till exempel på vilket språk webbplatsen visas, typ av filter som används för att visa vissa sidor, lagring av användarnamn och lösenord för snabb åtkomst till webbplatsinnehåll. Icke-godkännande av en cookie betyder inte att användaren kommer att nekas åtkomst till att surfa på webbplatsen, för att läsa dess innehåll. Med hjälp av cookies kan webbplatsägare övervaka och segmentera användarnas intressen mot vissa områden eller applikationer på webbplatsen, vilket gör att de sedan kan förbättra surfupplevelsen, introducera relevant innehåll för användaren etc. Några av våra affärspartners använder cookies på vår webbplats, till exempel de som annonserar. Vi har dock inte tillgång till eller kontrollerar dessa cookies.

10. Länkar - den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Smart Balance Technology Srl ansvarar inte för den integritetspolicy som de utövar. Vi rekommenderar att du i förväg konsulterar de juridiska villkoren och annan information om insamling av personlig information. Reglerna i denna text gäller endast den information som samlas in på denna webbplats.

11. Meddelanden och åtgärder angående information om användare - på skriftlig begäran av användare, daterade och signerade, skickade till adressen Smart Balance, åtar sig: a) att bekräfta för sökande om de ska behandla personuppgifter eller inte. detta görs gratis, en gång om året; b) kostnadsfritt rätta, uppdatera, blockera, radera eller omvandla till anonyma uppgifter, vars behandling inte följer bestämmelserna i lag nr. 677/2001 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter; c) att stoppa behandlingen av användarens personuppgifter, om han begär det.

12. Meddelande om ändringar Om en användares identifierande information ändras (t.ex. ett postnummer) eller om en användare vill välja bort våra tjänster, kommer vi att se till att korrigera, uppdatera eller radera de personuppgifter som har anförtrotts oss. av användaren. Detta kan göras antingen på registreringssidan eller via kontaktformuläret.

Varje ändring av villkoren i denna policy kommer att kommuniceras till användare via e -post, så att de alltid informeras om informationen vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi gör den offentlig. Användare kan eller inte godkänna användningen av informationen för andra ändamål. Vi kommer att använda informationen i enlighet med policyn under vilken informationen samlades in.

13. Säkerhet Denna webbplats antar alla säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda våra användares personliga information. När du fyller i personuppgifter på vår webbplats kommer informationen att skyddas både offline och online. All personlig information kommer att behandlas via säkra sidor som använder SSL -krypteringssystemet, markerade med en hänglås -symbol, placerad längst ned i Microsoft Internet Explorer webbläsarfönster.

För mer information om säkerhetsstandarderna som används på denna webbplats, gå till avsnittet Kontakt.

Genom att godkänna denna "sekretesspolicy" tar användarna alla risker som kan uppstå.

LAGSTIFTNING

Lag nr. 363/2007: om bekämpning av felaktiga metoder för näringsidkare i förhållande till konsumenter och harmonisering av bestämmelser med europeisk lagstiftning om konsumentskydd

Lag nr. 449/2003: avseende försäljning av produkter och de garantier som är förknippade med dem

Beställningsnr. 21/1992: om konsumentskydd

Beställningsnr. 34/2014: om konsumentskydd vid ingående och genomförande av distansavtal. Eventuella klagomål från företagskunder kommer inte att beaktas.

Information om ekodesignkrav för tvättmaskiner för hushåll - Bilaga IV till förordning (EU) nr. 1015/2010 från kommissionen av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushåll.

Information om ekodesignkrav för diskmaskiner för hushåll - Bilaga IV till förordning (EU) nr. 1016/2010 från kommissionen av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om krav på ekodesign som gäller för diskmaskiner för hushåll.